Skötsel och underhåll

Fastighetsservice med skicklighet

  • tillgänglig 24h i dygnet
  • övervakning av fastighetens maskiner, anläggningar och simbassäng
  • avläsning av mätare
  • skötsel av timer klocka och fastighetens allmänna belysning
  • kontrollering, underhåll, och reparationer o.dyl.
  • mindre reparation av rörsystem och vattenledningsanläggningar
  • flaggning mm.

Som samarbetspartners anlitar vi pålitliga företagare med sakkunskap

Image
Image
Image
Image